แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 10
งานโครงการเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 19
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สคส. 2562 เขียนโดย admin 22
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัดฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2562 เขียนโดย admin 14
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" เขียนโดย admin 15
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหนับสังคมเด็กเกิดน้อย 2561 เขียนโดย admin 19
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 22
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 32
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง เขียนโดย admin 44
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 33
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 47
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 50
งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 69
ปฎิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เดือนกันยายน 2561 เขียนโดย admin 45
งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 52

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.