แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 90
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 23
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 295
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 33
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ เขียนโดย admin 837
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 87
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด ปี 2564) เขียนโดย admin 109
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 73
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 103
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 70
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 83
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 105
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" เขียนโดย admin 134
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 37
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.