• โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

    โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

  • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561

    การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561

  • งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561

    งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 14
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 17
งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 23
ปฎิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เดือนกันยายน 2561 เขียนโดย admin 29
งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 32
(มาดี)ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 30
เชิญชวน ชาว สสช.ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมไทย ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 27
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 37
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 74
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขียนโดย admin 63
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 106
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 45
วันวิสาขบูชา พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 42
มาดี ลงพื้นที่โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 56
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 63

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.