แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 24
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 32
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 55
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 69
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" เขียนโดย admin 65
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 25
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย admin 41
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 51
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 41
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 80
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานรับจด ปี 2564) เขียนโดย admin 114
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เกิดการชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 132 รายการ เขียนโดย admin 110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกข้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจปละอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(งานนนับจด ปี 2565) เขียนโดย admin 158
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(งานนับจดปี 2564) เขียนโดย Admin 531
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.