แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายสถิติสานสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 12
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน(Register-based Census)และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่(Area Based) เขียนโดย admin 19
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 21
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 20
พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 37
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 33
การประชุมดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 41
ตรวจราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 44
วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 38
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 46

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.