แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวิสาขบูชา พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 20
การประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนเมษายน เขียนโดย admin 32
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 53
การประชุมโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่าน Video Conference เขียนโดย admin 43
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 35
ร่วม การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอปากท่อ เขียนโดย admin 84
ร่วม การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอจอมบึง เขียนโดย admin 64
กิจกรรมรณรงค์มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ราชบุรี เขียนโดย admin 223
กิจกรรม สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 หมู่ 1,10,11 ตำบลเบิกไพร/หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 173
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 173

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.