แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เขียนโดย admin 15
การประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดราชบุรีประจำเดือนมีนาคม เขียนโดย admin 19
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ-คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 22
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ-คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) เดือนกุมภาพันธ์ เขียนโดย admin 9
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (นับจด2564) เขียนโดย admin 9
การประชุมทางไกลผ่านระบบVideo Conferenceเรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่าง ส่วนราชการในจังหวัดในการนำ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data เขียนโดย admin 12
การประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 15
การประชุมทางไกลผ่านระบบVideo Conferenceการปฏิบัติงานโครงการ/สำมะโน ตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 14
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ-คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) เขียนโดย admin 14
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชว เขียนโดย admin 23

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.