แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 2

 

สาวกระเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี   ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา  

ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา   น้ำผึ้งป่าหวานซึ่งติดตรึงใจ 

 sp01

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ

ตำแหน่งที่ตั้ง
           อำเภอสวนผึ้ง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะทางจากจังหวัดราชบุรีตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ประมาณ 62 กิโลเมตร

ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 162 กิโลเมตร 


ประวัติความเป็นมา
             อำเภอสวนผึ้ง เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจอมบึง เรียกว่า"ตำบลสวนผึ้ง" เป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างขวาง ทุรกันดาร เต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงการปกครองดูแลเป็นไปด้วยความยากลำบาก รัฐจึงได้ส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่ 70 กรป.กลาง บก.ทหารสูงสุด ประกอบด้วยทหาร 3 เหล่าทัพและข้าราชการพลเรือน
ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงต่างๆ พร้อมที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน ตั้งแต่มีนาคม 2511 - 2514         

        ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งพื้นที่อำเภอจอมบึงตั้งเป็นกิ่งอำเภอสวนผึ้ง เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2517 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอสวนผึ้ง เมื่อ 1 เมษายน 2526


สภาพภูมิศาสตร์

              อำเภอสวนผึ้ง  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,073 ตารางกิโลเมตร หรือ 628,175 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้  ติดต่อกับกิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอเมตตา จังหวัดทวาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนม่าร์


ที่มาของคำว่า " สวนผึ้ง" 

 

            เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอมีสภาพ แวดล้อมประกอบด้วย ธรรมชาติ ป่าไม้ เทือกเขา และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีสีขาวนวลไม่มีเปลือกกะเทาะ หรือลอกให้เห็นและที่สำคัญคือจะมีผึ้งจำนวนนับแสนนับล้านตัวมาอาศัยทำรังบนต้นผึ้งเท่านั้น


การเดินทาง   

         •   โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ มี 2 เส้นทาง

          1. เส้นนครชัยศรี (ถนนเพชรเกษม) หรือทางพุทธมณฑล  เลี้ยวซ้าย เข้า อ.เมือง ราชบุรี ผ่าน อ.โพธาราม ตามทางหลวงหมายเลข 4 เลี้ยวขวา แถวเขางู ผ่าน อ.จอมบึง ตามทางหลวง 3087 และ อ.สวนผึ้ง

          2. เส้น ธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่าน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เลี้ยว ขวาเข้า อ.ปากท่อ ผ่าน อ.เมือง ราชบุรี ผ่านเขาแก่นจันทร์ แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวง 3208 เข้า อ.สวนผึ้ง

          

 

 

         อ.สวนผึ้ง ( ที่เที่ยว เขากระโจม แก่งส้มแมว สวนป่าสิริกิตต์ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง  จุดชมวิวห้วยคอกหมู และรีสอร์ท  อีกมากมาย 
                          page2

 

 

                                        เมืองต้องห้ามพลาด

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.