• จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

  จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.256

 • การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

  การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2562

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร

 • วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

  วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "วันจาตุ

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.