• พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรม

 • สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562

  สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็

 • (มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  (มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถ

 • จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

  จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.256

 • การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

  การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.