• ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือ

 • ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมั

 • สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไร??

  สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อม

 • นิยามสำมะโนประชากร 2563

  นิยามสำมะโนประชากร 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.