• วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

 • พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรม

 • สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562

  สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็

 • (มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  (มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถ

 • จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

  จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.256

 • งานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562

  งานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ

 • พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อ

 • งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรร

 • เสวนาสภากาแฟ ครอบครัว DEราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

  เสวนาสภากาแฟ ครอบครัว DEราชบุรี ครั้

 • กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงกา

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.