ข่าวมาใหม่

 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562

 • พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรม

 • สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562

  สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดเก็

 • (มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  (มาดี) ออกปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถ

 • จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

  จัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนมีนาคม พ.ศ.256

 • กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงกา

 • สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

  สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดประ

 • ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • ประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ อำเภอปากท่อ

  ประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บ

 • ประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ อำเภอวัดเพลง

  ประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.