• รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

  รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.