• ปฎิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เดือนกันยายน 2561

    ปฎิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เดือนกันยายน 2561

  • งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

    งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

  • (มาดี)ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

    (มาดี)ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน สิงหาค

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.