• ประสานงานและชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ กับ กศน.อำเภอปากท่อ

  ประสานงานและชี้แจงสร้างความเข้าใจ

 • ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน มิ.ย.2561

  ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการปร

 • ประสานงานและชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ กับ กศน.อำเภอจอมบึง

  ประสานงานและชี้แจงสร้างความเข้าใจ

 • ประสานงานและวางแผนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้นแบบ

  ประสานงานและวางแผนโครงการศูนย์ดิจ

 • สภากาแฟ ครอบครัวDE มิ.ย.2561

  สภากาแฟ ครอบครัวDE มิ.ย.2561

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.