• เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก20-26 เม.ย. 2561

    เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก20-26 เม.ย. 2561

  • รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีประจำงวด 6 ประจำปี 2561

    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน สำนักงานส

  • งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ  ประจำเดือน เมษายน 2561

    งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เมษายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.