• การประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561” ผ่านระบบ Video ConFerence

  การประชุมชี้แจง “โครงการสำรวจการเป

 • ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดราชบุรี

  ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจ

 • ร่วมการประชุมแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตราฐานป่านระบบสืบค้นข้อมูลและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)

  ร่วมการประชุมแนวทางการบูรณาการข้อ

 • 1 พ.ค.2561 ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

  1 พ.ค.2561 ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิต

 • เสวนาสภากาแฟ DE ครั้งที่3/2561

  เสวนาสภากาแฟ DE ครั้งที่3/2561

๒๒ ม.ค. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๒ และคณะ

 

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี โดยนางาสาวศิริญาพร รุ่งสุข สถิติจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมต้อนรับนายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๒ และคณะ

 

IMG 2163IMG 2166IMG 2180

IMG 2181IMG 2184IMG 2148

S _10674220

22.1.61anigif

IMG 2310IMG 2366IMG 2323

                 IMG 2275IMG 2269IMG 2262

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.