• วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

  วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างการรั

 • ร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร

  ร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุม

 • วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

  วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างการรั

 • ๒๒ ม.ค. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๒ และคณะ

  ๒๒ ม.ค. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุร

 • วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน

  วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมสร้างการรั

Previous
Next

๒๒ ม.ค. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ต้อนรับนายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๒ และคณะ

 

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี โดยนางาสาวศิริญาพร รุ่งสุข สถิติจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมต้อนรับนายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๒ และคณะ

 

IMG 2163IMG 2166IMG 2180

IMG 2181IMG 2184IMG 2148

S _10674220

22.1.61anigif

IMG 2310IMG 2366IMG 2323

                 IMG 2275IMG 2269IMG 2262

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.