• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ตามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้า

 • ร่วมต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ณ ศูนย์ ICT ชุมชน

  ร่วมต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ กับเจ้

 • ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม

  ประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร

 • ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๖๑

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับดูแลพนักง

 • ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี

  ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.