• มาดี ลงพื้นที่โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 2561

    มาดี ลงพื้นที่โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็

  • งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

    งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

  • ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

    ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.