แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานภาพการย้ายถิ่น พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 41
ภาวะการทำงานของประชากร ของจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 4 (ตค.-ธค.) พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 66
สถิติพลังงาน จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 64
แรงงานนอกระบบของจังหวัดราชบุรี ในรอบปี 2560 เขียนโดย admin 72
สรุปผลสำรวจ โครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" ณ วัดมณีลอย หมู่ 3 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 57
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ วัดลำพระ หมู่ 3 อำเภอบ้านคา เขียนโดย admin 81
สำรวจภายในจังหวัดราชบุรี การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน เขียนโดย admin 83
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย เขียนโดย admin 1024
สถิติอยู่รอบตัวเรา เขียนโดย admin 115
การสำรวจสถานะการณ์เด็กและสตรี (2558-2559) เขียนโดย admin 127

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.