แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดราชบุรี ไตรมาส2/61 เขียนโดย admin 7
มองราชบุรีผ่านข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 8
สถานการณ์ของจังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 11
สถิติการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 10
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 54
ประชากรสูงอายุ จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 180
สวัสดิการและสังคม พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 134
สถานการน้ำจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 131
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 134
การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 102

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.