• โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหนับสังคมเด็กเกิดน้อย 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

 • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2561

  การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธั

 • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561

  การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤ

 • โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง

  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสม

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหนับสังคมเด็กเกิดน้อย 2561 เขียนโดย admin 4
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 5
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 24
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง เขียนโดย admin 34
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 23
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 35
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 42
งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 49
ปฎิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เดือนกันยายน 2561 เขียนโดย admin 41
งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 44
(มาดี)ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 40
เชิญชวน ชาว สสช.ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมไทย ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 38
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย admin 46
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 84
โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขียนโดย admin 80

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.