• โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหนับสังคมเด็กเกิดน้อย 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

 • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2561

  การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธั

 • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561

  การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤ

 • โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง

  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสม

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหนับสังคมเด็กเกิดน้อย 2561 เขียนโดย admin 4
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 5
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 24
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง เขียนโดย admin 34
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 23
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 35
การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 42
งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 49
ปฎิบัติงานจัดเก็บข้อมูล เดือนกันยายน 2561 เขียนโดย admin 41
งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 44

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.