• มาดี ลงพื้นที่โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 2561

    มาดี ลงพื้นที่โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็

  • งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

    งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561

  • ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

    ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 62
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 104
การสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 85
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 106
การขอยืมอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับคนพิการ เขียนโดย admin 92
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 109
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 91
ก่อนเชื่อและแชร์ เขียนโดย admin 94
เน็ตประชารัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 113
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 77

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.