• โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

    โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

  • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561

    การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561

  • งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561

    งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 96
มาฆบูชา เขียนโดย admin 91
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 114
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 95
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 132
การสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 115
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 135
การขอยืมอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับคนพิการ เขียนโดย admin 130
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 176
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 154

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.