แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 100
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 122
การขอยืมอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับคนพิการ เขียนโดย admin 108
คู่มือจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 147
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 109
ก่อนเชื่อและแชร์ เขียนโดย admin 109
เน็ตประชารัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 150
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 90
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 80
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 77

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.