แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เชิญรับฟัง รายการ นานาสาระ กับผู้ว่าฯ ราชบุรี เขียนโดย admin 107
การประชุมติดตามงาน และวางแผนการการทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย Admin 127
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม60(แจงนับ) เขียนโดย admin 113
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 140
กิจกรรม “สืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”3 เขียนโดย admin 137
ร่วมกิจกรรม “สืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”2 เขียนโดย admin 122
ทำกิจกรรม “สืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เขียนโดย admin 121
ร่วมทำกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยนำผ้าห่มกันหนาว และของอุปโภคปริโภคไปมอบให้ผู้สูงอายุและคนพิการ เขียนโดย admin 122
”วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี” เขียนโดย admin 114
กิจกรรมออกกำลังกาย เขียนโดย admin 137

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.