• โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

    โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ

  • การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561

    การปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลสถิติ เดือนตุลาคม 2561

  • งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561

    งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2561

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ก่อนเชื่อและแชร์ เขียนโดย admin 128
เน็ตประชารัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 196
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 106
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 89
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 95
เชิญรับฟัง รายการ นานาสาระ กับผู้ว่าฯ ราชบุรี เขียนโดย admin 147
การประชุมติดตามงาน และวางแผนการการทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย Admin 136
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม60(แจงนับ) เขียนโดย admin 120
ค่านิยม "การให้และรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ เขียนโดย admin 162
กิจกรรม “สืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”3 เขียนโดย admin 155

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.