• ประชุมประจำเดือน 28 สิงหาคม 2561

  ประชุมประจำเดือน 28 สิงหาคม 2561

 • ประชุมวางแผนการดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ด้านดิจิทัลให้กับประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ

  ประชุมวางแผนการดำเนินการส่งเสริมก

 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี

  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท

 • ๒๒ ส.ค. ๖๑ ๙.๐๐ น.หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงDE จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดราขบุรี พื้นที่ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา

  ๒๒ ส.ค. ๖๑ ๙.๐๐ น.หน่วยงานภายใต้สังกัด

 • กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (รุ่นที่ ๓) สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

  กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (wo

Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วม โครงการจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 14
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 17
๑๓ ก.ค. ๖๑ กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 7
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 10
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ตามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง เขียนโดย admin 7
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ตามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 8
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ @ สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 10
ลงพื้นที่ตรวจจุดติดตั่งให้บริการ Th Wifi By MDES เขียนโดย admin 12
การประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำศูนย์ข้อมูลจังหวัดราชบุรีสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 12
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ตามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 21

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.