• ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และกำกับ ดูการปฏิบัติงานทดสอบระบบ Smart Sign On

  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และกำกับ ดูกา

 • ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านมะขามเอน ม.๗ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง การพัฒนาขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดราชบุรี

  ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ

 • ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านหนองขาม ม.๙ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง การพัฒนาขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดราชบุรี

  ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ

 • จัดการประชุม คณะกรรมการสถิติจังหวัดราชบุรี พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

  จัดการประชุม คณะกรรมการสถิติจังหวั

 • "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ว

Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ บ้านแปดหลัง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 45
4/1/61 ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 47
เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 36
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชน เขียนโดย admin 36
สวัสดีปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 58
การอบรมและเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน เขียนโดย admin 47
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 47
กิจกรรมวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ปี 2560 เขียนโดย admin 54
กิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 52
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัด เสวนาสภากาแฟ DE ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เขียนโดย admin 65

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.