• ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และกำกับ ดูการปฏิบัติงานทดสอบระบบ Smart Sign On

  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ และกำกับ ดูกา

 • ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านมะขามเอน ม.๗ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง การพัฒนาขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดราชบุรี

  ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ

 • ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านหนองขาม ม.๙ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง การพัฒนาขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดราชบุรี

  ร่วมสังเกตการณ์ประชาคมหมู่บ้าน ณ บ

 • จัดการประชุม คณะกรรมการสถิติจังหวัดราชบุรี พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

  จัดการประชุม คณะกรรมการสถิติจังหวั

 • "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ว

Previous
Next
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ซ้อมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี ครบ 200 ปี เขียนโดย admin 77
วันวิสาขะบูชา เขียนโดย admin 73
โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดราชบุรี ในงานสมโภชน์ “200 ปี ศาลหลักเมือง" เขียนโดย admin 90
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบ เน็ตประชารัฐ เขียนโดย Admin 103
ขอขอบพระคุณ กับความร่วมมือ สอ.60 เขียนโดย admin 89
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จยังบ้านประสัตถพงศ์ เขียนโดย admin 59
“โครงการบูรณการ สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)” เขียนโดย admin 71
ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานสนาม ของน้องพนักงานแจงนับ “มาดี” โครงการสำมะอุตสาหกรรม 60 เขียนโดย admin 76
สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 60 เขียนโดย admin 79
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี ช่วงเทศการสงกรานต์ เขียนโดย admin 68

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.