• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพ

 • เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ

 • ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการป

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.