แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เสวนาสภากาแฟ ครอบครัว DEราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 122
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN” เขียนโดย admin 167
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีจัดประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 131
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 105
ประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ อำเภอปากท่อ เขียนโดย admin 125
ประชุมชี้แจงและอบรมพนักงานจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ อำเภอวัดเพลง เขียนโดย admin 110
ลงพื้นที่ ตรวจราชการ นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจงานโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ จังหวัดราชบุรี เขียนโดย admin 104
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวัน"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" 2562 เขียนโดย admin 166
ร่วม "ลดโลกร้อน" ในกิจกรรมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2562 เขียนโดย admin 167
อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนงานลงพื้นปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 133

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.