ข่าวมาใหม่

pic

 • รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563

  รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563

 • ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน กันยายน 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ ของสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจฯ

 • รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563

  รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.