ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเดิม) ชั้น1 ถ.อำเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404  โทรสาร Fax : 0-3232-2354
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(หลังเดิม) ชั้น 1 ถ.อำเภอ ต. หน้าเมือง อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7404 โทรสารแฟกซ์: 0-3232-2354 E- Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.