แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน"ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561" เขียนโดย admin 45
ประชากรสูงอายุ จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 163
สวัสดิการและสังคม พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 129
สถานการน้ำจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 97
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 122
การสำรวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 94
อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 65
ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 54
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 54
ดัชนีความก้าวหน้าของคน พ.ศ.2560 จ.ราชบุรี เขียนโดย admin 76

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี 206/3-4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ Tel : 0-3233-7404 โทรสาร Fax : 0-3232-2354
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 61767,61768 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.